Protek systemet - Ett högeffektivt, flexibelt, intelligent klimatsystem för kontor.
Protek systemet är ett installationsgolvsbaserat konstantflödessystem som arbetar med lågt tryck och låga lufthastigheter. Zonaggregat klimatiserar inomhusluften (syresätter, filtrerar, värmer eller kyler) och distribuerar den behandlade luften till utrymmet mellan ett upphöjt (3+mm) intallationsgolv och bjälklaget. Från detta "plenum" tas luften upp i kontorsmiljö via intelligenta rumsapparater RAG:ar som monteras i golvet, jämnt fördelade över kontorsytan.

Protek systemet är utvecklat med utgångspunkt från den teknik som brukats i mer än 25 år för att tillgodose de extremt höga krav som ställs på klimatet i datorhallar. Protek systemet ger följaktligen ett extremt bra inomhusklimat med minimala temperatursvängningar och mycket hög kylkapacitet.

Protek sytstemet är slutanvändarvänligt
Med Protek systemet erhålls en total flexiblilitet som ger slutanvändaren möjligheter att förändra sin kontorslayout utan stora kostnader.

Øivind Merlid
Sana Bygg AS
Holmlia Sentervei 1 B
Postboks 64 Holmlia
1201 Oslo
Norway

tel + 47 23 19 19 80
fax + 47 22 61 63 12
oivind@sanabygg.no