Protek systemet - Ett högeffektivt, flexibelt, intelligent klimatsystem för kontor.
Protek systemet är ett installationsgolvsbaserat konstantflödessystem som arbetar med lågt tryck och låga lufthastigheter. Zonaggregat klimatiserar inomhusluften (syresätter, filtrerar, värmer eller kyler) och distribuerar den behandlade luften till utrymmet mellan ett upphöjt (3+mm) intallationsgolv och bjälklaget. Från detta "plenum" tas luften upp i kontorsmiljö via intelligenta rumsapparater RAG:ar som monteras i golvet, jämnt fördelade över kontorsytan.

Protek systemet är utvecklat med utgångspunkt från den teknik som brukats i mer än 25 år för att tillgodose de extremt höga krav som ställs på klimatet i datorhallar. Protek systemet ger följaktligen ett extremt bra inomhusklimat med minimala temperatursvängningar och mycket hög kylkapacitet.

Protek sytstemet är slutanvändarvänligt
Med Protek systemet erhålls en total flexiblilitet som ger slutanvändaren möjligheter att förändra sin kontorslayout utan stora kostnader.

Bengt Åke Freiman
Tretum AB
Box 47133
100 74 STOCKHOLM
SWEDEN

tel +46 8 645 55 55
fax + +46 8 645 81 11
email TRETUM
visit Website
 

Niclas von Plomgren
Flexible Office AB
Box 66
182 07 Stocksund
Sweden

Tel. + 46 8 446 6130
Mobile. + 46 70 589 8315
Email: nvp@flexibleoffice.se
Website: www.flexibleoffice.se